ТЕМА 5. СПОРИ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ШШУ РОБОТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ситуаційні задачі

Задача № 1. Переміщення. Завуч школи повідомив учительку фізи­ки про те, що наступного навчального року вона вестиме уроки фізи­ки у десятому класі замість восьмого. Не згодна з таким рішенням, вчителька звернулася до директора школи. Вона стверджувала, що перевести її працювати у десятий клас директор школи може тільки за її згодою, а такої згоди вона не дає. Завуч школи мотивувала своє рішення неукомплектованістю досвідченими педагогічними праців­никами, а також тим, що наказом про прийняття її на роботу не було обумовлено робота вчителем фізики тільки у восьмих класах школи.

Яке рішення може прийняти директор школи відповідно до законо­давства про працю? Які статті КЗпП регулюють питання переведен­ня й переміщення працівників, яка різниця між переведенням та звільнен­ням працівника?

Задача № 2. Переміщення. Через неукомплектованість працівни­ками директор готелю "Салют" перемістив громадянку Остапенко з другої до десятої секції готелю. Умови праці Остапенко істотно не змінилися. Остапенко заперечувала проти переміщення і звернулася за роз'ясненням до адвоката.

У якому випадку не допускається переміщення працівника на інше робоче місце? Яка різниця між: переведенням і переміщенням працівни­ка? Назвати гарантії, встановлені працівникам при переміщенні. Підго­тувати від імені адвоката роз 'яснення ситуації, що склалася з Оста­пенко.

63

 

Задача № 3. Тимчасове переведення на іншу роботу. В судовому засіданні було встановлено, що викладач Петренко був переведений старшим викладачем до коледжу університету для заміни тимчасово відсутнього працівника строком на чотири місяці. Петренко згоди на таке переведення не давав і, незважаючи на підвищення заробітної плати, вимагав перевести його викладачем університету.

Назвати види переведень на іншу роботу. Яке рішення необхідно прийняти за заявою Петренка ? Підготуйте відповідь Петренку.

Задача № 4. Зміна істотних умов праці. Власник приватного підприємства звільнив громадянку Мойленко за п. 1 ст. 40 КЗпП Ук­раїни, а її обов'язки перерозподілив між двома іншими працівника­ми підприємства — Шуваловою та Остапенко. Шувалова згоду на зміну умов праці не дала і через місяць теж була звільнена, але за п. 6 ст. 36 КЗпП України.

Ваша точка зору щодо правомірності дій власника приватного підприємства. Підготуйте відповідь на звернення звільнених працівників від імені адвоката.

Задача № 5. Зміна умов праці. У липні місяці, на засіданні кафедри старшому викладачу університету Савченко повідомили, що з пер­шого вересня він працюватиме старшим викладачем у коледжі уні­верситету (іншому структурному підрозділі) через те, що старшим вик­ладачем прийнято випускника університету. Пропозиція не супровод­жувалася зміною істотних умов праці й не була викликана змінами в організації виробництва та праці.

Ваша точка зору щодо законності такого рішення. Ваші варіанти вирішення конфлікту.

Задача № 6. Зміна умов праці. Антоненко відмовився від пропо­зиції начальника відділу кадрів укласти контракт на займану посаду і він був звільнений з роботи через три тижні.

Чи може бути відмова працівника укласти контракт підставою для припинення трудового договору? Ваше рішення, пов'язане із трудовим спором. Підготувати відповідь Антоненку.

Задача 7. Переведення. Водій Швидкій через ремонт автобуса, на якому він працював, був переведений слюсарем автобази. Швидкій не погодився з таким переведенням і вимагав оплати простою за час ремонту автобуса чи надати йому інший автобус для роботи. Швидкій звернувся в КТС за вирішенням трудового спору.

Назвати види переведень на іншу роботу. Який порядок переведення на іншу роботу? Яке рішення, пов'язане з трудовим спором, винесе КТС? Яка різниця між переведенням та відрядженням? 64

 

Завдання для самостійної роботи Завдання 1. Визначити правильні відповіді:

якщо істотні умови праці не можуть бути збережені для праців­

ника, а працівник не згоден продовжувати роботу в нових умо­

вах, то трудовий договір припиняється за: а) п. 1 ст. 40 КЗпП;

б) п. 6 ст. 36 КЗпП; в) п. 8 ст. 36 КЗпП;

що покладено в основу при визначенні змісту трудової функції

працівника:

а) спеціальність, посада, кваліфікація; б) робота, визначена уго­дою сторін; в) кваліфікація.

Завдання 2. Проаналізувати зміст ст. 32 КЗпП і визначити групи істотних умов праці й підстави зміни умов трудового договору. Який порядок зміни істотних умов праці?

Завдання 3. Підготувати структурно-логічні схеми: переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; гарантії при переведенні на легшу роботу за станом здоров'я.

Завдання 4. Підготувати накази (розпорядження) роботодавця про переведення, переміщення працівника та зміну істотних умов праці через зміни в організації виробництва і праці при продовженні робо­ти за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.

Завдання 5. Підготувати позовну заяву до суду про визнання не­законним наказу про зміну умов трудового договору.

Завдання 6. Підготувати позовну заяву до суду про поновлення на роботі й оплату за час вимушеного прогулу працівника звільненого за п. 6 ст. 36 КЗпП України.