РОЗДІЛ 13. ОХОРОНА ПРАЦІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

План

Поняття охорони праці. Нормативно-правові акти з охоро­

ни праці.

Гарантії прав на охорону праці.

Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій.

Державне управління охороною праці. Державний нагляд і

громадський контроль за охороною праці.