РОЗДІЛ 12. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

План

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

Дисциплінарна відповідальність та її види.

Дисциплінарне стягнення: порядок накладання, оскарження

та зняття.