РОЗДІЛ 16 ТРУДОВІ СПОРИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

План

Загальна характеристика трудових спорів.

Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­

тів).