РОЗДІЛ 15 НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

План

Поняття та види нагляду й контролю за дотриманням зако­

нодавства про працю.

Органи нагляду та контролю за дотриманням законодавства

про працю та їх компетенція.