РОЗДІЛ 14 МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

План

Поняття, загальні підстави та умови матеріальної відпові­

дальності.

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподі­

яну роботодавцю.

Відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівни­

кові.