ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

Розділ 9

РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ      3

Поняття та види робочого часу      3

Режим та облік робочого часу. Надурочна робота   8

Поняття та види часу відпочинку   16

Відпустки, їх види та порядок надання          21

Розділ 10

ЗАРОБІТНА ПЛАТА        47

Поняття заробітної плати. Загальна характеристика

оплати праці        47

Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених

тарифами             59

Порядок виплати заробітної плати 63

Розділ 11

ГАРАНТІЙНІ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ     70

Поняття та види гарантійних виплат і доплат               70

Поняття та види компенсаційних виплат      78

Обмеження відрахувань із заробітної плати                91

Список використаної та рекомендованої літератури                97

102