Тема 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація та

види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини.

Чинність нормативних актів у часі й просторі, а також за ка­

тегоріями працівників.