Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ФУНКЦІЇ ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Предмет, метод і функції трудового права.

Система трудового права як галузі права.

Відмежування трудового права від суміжних правових галузей.