Тема 19. Міжнародно-правове регулювання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Поняття міжнародно-правового регулювання праці.

Співвідношення міжнародних актів про працю й законодавства України.

Правовий статус та структура Міжнародної організації праці.

Джерела міжнародно-правового регулювання праці:

а) Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці;

б) Загальна декларація з прав людини;

в) Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;

г) Європейська соціальна хартія (переглянута);

д) Конвенції про захист прав людини та основних свобод;

е) інші міжнародні акти у сфері праці.

5.             Інтеграція України до Європейського Союзу та національне трудове законодавство.