Тема 4. Суб’єкти трудового права України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Загальна характеристика суб’єктів трудового права України. Поняття та класифікація суб’єктів трудового права України. Правовий статус суб’єктів трудового права України. Працівник як суб’єкт трудового права України. Права та обов’язки працівників. Роботодавець як суб’єкт трудового права України. Права та обов’язки. Трудові колективи як суб’єкти трудового права України. Основні функції та права трудового колективу. Професійні спілки як суб’єкти трудового права України. Основні функції та права професійних спілок.