Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

 

законодавства про працю України.

 

Відповідальність за порушення

 

законодавства про працю

Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю.

Відмінність державного нагляду та контролю від громад-

 

ського контролю за додержанням законодавства про працю.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.