Тема 13. Охорона праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Поняття охорони праці. Широкий та вузький аспекти.

Забезпечення прав працівників на охорону праці. Зобов’я­зання та права роботодавців і працівників у сфері охорони праці.

Характеристика загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Поняття нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Державне управління охороною праці.

Правовий статус Фонду соціального страхування від нещас­них випадків на виробництві та професійних захворювань України. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Організація охорони праці на підприємстві (в установі, організації).