Тема 6. Трудовий договір

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Поняття, сторони та зміст трудового договору.

Поняття трудової функції та місця роботи за трудовим до-

 

говором.

Види та форми трудового договору.

Контракт (мета, порядок та умови укладення, зміст, категорії працівників, із якими укладається).

Загальний порядок прийняття на роботу. Порядок проведення конкурсного відбору. Трудова книжка.

Випробування під час прийняття на роботу (поняття, терміни, результати).

Зміна істотних умов праці. Переведення та переміщення (поняття та види).

Усунення від роботи.

Підстави припинення трудового договору.

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника:

а) укладеного на невизначений термін;

б) строкового трудового договору.

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу.

Розірвання трудового договору через обставини, які не залежать від сторін трудового договору.

Розірвання трудового договору за попередньою згодою з профспілковим органом. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору.

Порядок оформлення звільнення працівника з роботи.

Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-пра­вових договорів.