Тема 3. Джерела трудового права України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Загальна характеристика джерел трудового права України. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація. Конституція — Основний Закон України — в системі джерел трудового права України. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти як джерело трудового права України.

Підзаконні нормативно-правові акти як джерело трудового права України: акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Акти соціального партнерства. Локальні нормативно-правові акти.

Акти Конституційного Суду України та Пленуму Верховного Суду України в системі джерел трудового права України. Акти Міжнародної організації праці та інших міжнародних організацій у системі джерел трудового права України.