Тема 3. Джерела трудового права України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Поняття джерел трудового права України, їх класифікація.

Конституція України як основне джерело трудового права України.

Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти як джерело трудового права України.

Підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють працю в Україні.

Акти соціального партнерства та локальні нормативно-пра­вові акти.

Акти Пленуму Верховного Суду України та Конституційного Суду України в системі джерел трудового права України.

Міжнародні правові акти про працю.