Тема 1. Предмет, метод, функції,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

 

система трудового права України

Трудове право — одна з галузей права України.

Поняття трудового права України.

Суспільні відносини, що складають предмет трудового права України.

Метод трудового права України.

Функції трудового права України.

Система трудового права та трудового законодавства України.

Трудове право в системі права України.

Поняття та система науки трудового права України.