Література

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/ВР-96.

Кодекс законів про працю України, затверджений Законом № 322-VIII від 10 грудня 1971 р.

Положення про Національну раду соціального партнерства, затверджене Указом Президента України від 27 квітня 1993 р. № 151/93.

Указ Президента України «Про Національну раду соціального партнерства» від 8 лютого 1993 р. № 34/93.

Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками й профоб’єднаннями на 2002—2003 роки від 16 січ­ня 2002 р.

Садовенко А. Правові основи становлення і розвитку соціального партнерства в Україні // Соціальне партнерство: Навч. посібник. — К., 1999.