Тема 15. Особливості регулювання праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

 

окремих категорій працівників

Під час вивчення зазначеної теми слід звернути увагу, що особливості регулювання праці виділяють для працівників залеж­но від таких критеріїв, як стать, вік, стан здоров’я, певний вид трудового договору, обіймання певної посади та наявність членства в організаціях недержавної форми власності.

Так, виділяють особливості регулювання праці таких категорій працівників: залежно від статі — жінок; від віку — неповнолітніх; за станом здоров’я — інвалідів. Крім того, виділяють особливості регулювання праці осіб, що поєднують роботу з навчанням.

Серед працівників, праця яких також вимагає особливого регулювання, — працівники, із якими укладаються специфічні трудові договори, а саме: договір про тимчасову роботу з працівником, якого прийнято на роботу до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутнього працівника — до чотирьох місяців; договір про сезонну роботу з працівником для виконання роботи протягом не всього року, а впродовж певного періоду (сезону) залежно від природних та кліматичних умов, але не більш шести місяців; договір про сумісництво, який укладається з працівником для виконання, крім своєї основної роботи, іншої, регулярно оплачуваної у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи — роботодавця; договір про суміщення професій та посад із працівником, який протягом робочого дня (зміни) одночасно з основною роботою, обумовленою трудовим договором, виконує додаткову роботу за іншою професією або на іншій посаді на тому самому підприємстві, в установі, організації; договір про надомну працю, що укладаєть­ся з працівником, який виконує роботу вдома із використан-

 

ням матеріалів та знарядь праці, котрі виділяються роботодавцем; тощо.

Одночасно з переліченими категоріями працівників, особливості регулювання праці поширюються й на членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств та інших підприємств недержавної форми власності.

Крім того, особливості праці стосуються й державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, суддів, прокурорів, працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців та інших.

Слід звернути увагу, що особливості регулювання праці таких категорій працівників, як жінки, неповнолітні, інваліди, особи, що поєднують роботу з навчанням, регламентуються Кодексом законів про працю України (322-VІІІ) та іншими нормативно-правовими актами, а інших категорій працівників, зокрема членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств законодавчими актами, які регулюють їх діяльність, та статутами.