Література

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. — Ст. 27, 45.

Кодекс законів про працю України, затверджений Законом № 322-VIII від 10 грудня 1971 р.

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII. — Ст. 7—8.

Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій. — К.: Вілбор, 1999. — 208 с.

Трудовое право Украины: Учебн.-справ. пособие // Под ред. Г. И. Чанишевой, Н. Б. Болотиной. — Х.: Одіссей, 1999. — 480 с.