ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

 

 

Вступ     3

І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»               5

Розділ І. Загальні положення           5

Тема 1. Предмет, метод, функції, система трудового права України    5

Тема 2. Основні принципи трудового права України               5

Тема 3. Джерела трудового права України 5

Тема 4. Суб’єкти трудового права України 6

Тема 5. Зайнятість та працевлаштування     6

Розділ ІІ. Індивідуальне трудове право          7

Тема 6. Трудовий договір                7

Тема 7. Робочий час          7

Тема 8. Час відпочинку     7

Тема 9. Оплата та нормування праці             8

Тема 10. Гарантії та компенсації    8

Тема 11. Дисципліна праці               9

Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору      9

Тема 13. Охорона праці    10

Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства

 

про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю                10

Тема 15. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників          10

Розділ ІІІ. Колективне трудове право             11

Тема 16. Соціальне партнерство     11

Тема 17. Колективні договори та угоди        11

Тема 18. Трудові спори та їх вирішення       12

Розділ ІV. Міжнародне трудове право           13

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання              13

ІІ. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»     14

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   22

3.1. Методичні поради з навчальної дисципліни

 

«Трудове право України»                22

Розділ І. Загальні положення           22

Тема 1. Предмет, метод, функції, система трудового права України    22

Тема 2. Основні принципи трудового права України               28

Тема 3. Джерела трудового права України 30

Тема 4. Суб’єкти трудового права України 34

Тема 5. Зайнятість та працевлаштування     45

Розділ ІІ. Індивідуальне трудове право          49

Тема 6. Трудовий договір                49

Тема 7. Робочий час          58

Тема 8. Час відпочинку     61

Тема 9. Оплата та нормування праці             67

Тема 10. Гарантії та компенсації    71

Тема 11. Дисципліна праці               75

Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору      79

Тема 13. Охорона праці    84

Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства

 

про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю                89

Тема 15. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників          93

Розділ ІІІ. Колективне трудове право             95

Тема 16. Соціальне партнерство     95

Тема 17. Колективні договори та угоди        99

Тема 18. Трудові спори та їх вирішення       104

Розділ ІV. Міжнародне трудове право           109

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання              109

3.2. Плани семінарських занять із навчальної дисципліни

 

«Трудове право України»                114

Розділ І. Загальні положення           114

Тема 1. Предмет, метод, функції, система трудового

 

права України     114

Тема 2. Основні принципи трудового права України               114

Тема 3. Джерела трудового права України 114

Тема 4. Суб’єкти трудового права України 115

Тема 5. Зайнятість та працевлаштування     115

Розділ ІІ. Індивідуальне трудове право          115

Тема 6. Трудовий договір                115

Тема 7. Робочий час          116

Тема 8. Час відпочинку     117

Тема 9. Оплата та нормування праці             117

Тема 10. Гарантії та компенсації    117

Тема 11. Дисципліна праці               118

Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору      118

Тема 13. Охорона праці    119

Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю    119

Тема 15. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників          119

Розділ ІІІ. Колективне трудове право             120

Тема 16. Соціальне партнерство     120

Тема 17. Колективні договори та угоди        120

Тема 18. Трудові спори та їх вирішення       121

Розділ ІV. Міжнародне трудове право           121

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання              121

3.3 Термінологічний словник із навчальної дисципліни

 

«Трудове право України»                122

3.4. Завдання з навчальної дисципліни «Трудове право України»         135

Розділ І. Загальні положення           135

Тема 1. Предмет, метод, функції, система трудового права України    135

Тема 2. Основні принципи трудового права України               136

Тема 3. Джерела трудового права України 136

Тема 4. Суб’єкти трудового права України 137

Тема 5. Зайнятість та працевлаштування     138

Розділ ІІ. Індивідуальне трудове право          139

Тема 6. Трудовий договір                139

Тема 7. Робочий час          145

Тема 8. Час відпочинку     146

Тема 9. Оплата та нормування праці             147

Тема 10. Гарантії та компенсації    148

Тема 11. Дисципліна праці               149

Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору      150

Тема 13. Охорона праці    151

Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства

 

про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю                153

Тема 15. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників          154

Розділ ІІІ. Колективне трудове право             154

Тема 16. Соціальне партнерство     154

Тема 17. Колективні договори та угоди        155

Тема 18. Трудові спори та їх вирішення       156

Розділ ІV. Міжнародне трудове право           161

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання              161

3.5. Завдання для перевірки знань із навчальної дисципліни

 

«Трудове право України»                162

Розділ І. Загальні положення           162

Тема 1. Предмет, метод, функції, система трудового права України    162

Тема 2. Основні принципи трудового права України               163

Тема 3. Джерела трудового права України 163

Тема 4. Суб’єкти трудового права України 164

Тема 5. Зайнятість та працевлаштування     165

Розділ ІІ. Індивідуальне трудове право          166

Тема 6. Трудовий договір                166

Тема 7. Робочий час          168

Тема 8. Час відпочинку     169

Тема 9. Оплата та нормування праці             170

Тема 10. Гарантії та компенсації    170

Тема 11. Дисципліна праці               171

Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору      171

Тема 13. Охорона праці    172

Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства

 

про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю                173

Тема 15. Особливості регулювання праці окремих

 

категорій працівників        173

Розділ ІІІ. Колективне трудове право             174

Тема 16. Соціальне партнерство     174

Тема 17. Колективні договори та угоди        174

Тема 18. Трудові спори та їх вирішення       175

Розділ ІV. Міжнародне трудове право           176

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання              176

ІV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»     177

Модуль № 1.        177

Теми 1—5 Розділу І Загальні положення      177

Модуль № 2.        178

Теми 6—15 Розділу ІІ Індивідуальне трудове право  178

Теми 16—18 Розділу ІІІ Колективне трудове право   179

Тема 19 Розділу ІV Міжнародне трудове право          179

V. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»     181

VІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»                188

Література            191

ВСТУП

 

 

 

 

Навчальна дисципліна «Трудове право України» вивчається студентами спеціальності 6601 (правознавство) всіх форм навчання.

Метою даного навчального посібника є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері трудового права шляхом забезпечення студентів матеріалами на­вчально-методичного характеру, що дасть їм змогу самостійно опанувати теоретичний курс, ознайомитися з основними поняттями й категоріями, зрозуміти їх сутність та спрямованість, здобути навички застосування норм трудового законодавства у повсякденній правозастосовчій практиці.

Конституція — Основний Закон України — проголосила нашу державу суверенною й незалежною, демократичною, соціальною, правовою, у якій людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, головним обо­в’язком якої є утвердження і забезпечення цих прав і свобод.

Однак Конституцією України не тільки встановлено загальні засади функціонування нашої держави, а й закладено фундамент подальшого розвитку національного законодавства, зокрема законодавства про працю, що є гарантією реалізації та утвердження основних трудових прав громадян, закріплених в Основному Законі України.

Ураховуючи зазначене, навчальна дисципліна «Тру­дове право України» зосереджує увагу на вивченні актуальних  теоретичних  та практичних проблем розвит-

ку трудового права України як однієї з провідних галузей вітчизняного законодавства, забезпечення реалізації трудових прав і свобод людини й громадянина у світлі Конституції — Основного Закону України, якою закріплено основні трудові права громадян.

Підготований посібник структурно складається з 19 тем, оволодіти кожною з яких допоможуть програмні питання, методичні поради, перелік нормативно-правових (за станом на 1 лютого 2003 р.) та наукових джерел. Для закріплення теоретичних знань у посібнику наведено навчальні завдання із судової практики, повсякденного життя, оскільки саме під час їх виконання студент оволодіє навичками щодо застосування законодавства про працю. Про ступінь засвоєння матеріалу мають свідчити відповіді на завдання для перевірки знань, модульного контролю, а також результати іспиту.