Тема 19. Міжнародно-правове регулювання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Поняття міжнародно-правового регулювання праці. Співвідношення міжнародних актів про працю й законодавства України. Міжнародна організація праці. Джерела міжнародно-правового регулювання праці. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці. Характеристика Загальної декларації з прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Європейської соціальної хартії (переглянутої), Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Реформування національного трудового законодавства та інтеграція України до Європейського Союзу.