Тема 18. Трудові спори та їх вирішення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів в Україні. Поняття індивідуального трудового спору. Органи, які розглядають індивідуальні трудові спори. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Порядок створення та компетенція комісій із трудових спорів. Терміни звернення, порядок і терміни розгляду індивідуального трудового спору комісією із трудових спорів. Порядок прийняття, оскарження та виконання рішення комісії із трудових спорів.

Розгляд індивідуальних трудових спорів місцевим загальним судом. Індивідуальні трудові спори, що підлягають розгляду в місцевому загальному суді. Терміни звернення, порядок і терміни розгляду індивідуальних трудових спорів місцевим загальним судом. Виконання рішення місцевого загального суду.

Загальна характеристика колективних трудових спорів (конфліктів) та їх вирішення (загальний стан, проблеми та перспективи розвитку). Поняття колективного трудового спору (конфлікту).

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому рівні, галузевому, територіальному, національному рівнях. Формування вимог найманих працівників, профспілок на виробничому рівні, вимог найманих працівників, профспілок чи об’єднання профспілок на галузевому, територіальному чи національному рівнях. Порядок і терміни розгляду вимог найманих працівників або профспілки. Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

Послідовність розгляду й вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Поняття та правовий статус примирної комісії. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією. Поняття та правовий статус незалежного посередника. Поняття та правовий статус трудового арбітражу. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем. Поняття та правовий статус Національ­ної служби посередництва й примирення. Вирішення колективного трудового спору (конфлікту) Національною службою посередництва й примирення.

Страйк як надзвичайний засіб вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Поняття страйку, прийняття рішення про його оголошення чи неоголошення. Характеристика заходів, що вживаються під час страйку. Визнання страйків незаконними. Випадки, за яких забороняється проведення страйку. Вирішення трудового спору (конфлікту) у випадках заборони проведення страйку.

Гарантії для працівників під час страйку. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлік­ти). Відшкодування збитків, заподіяних страйком.