Тема 13. Охорона праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Загальна характеристика стану охорони праці в Україні. Поняття охорони праці. Широкий та вузький аспекти поняття охорони праці. Характеристика загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Забезпечення прав працівників на охорону праці. Зобов’язання та права роботодавців і працівників у сфері охорони праці.

Поняття нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Організація охорони праці. Державне управління охороною праці. Правовий статус Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань України. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків. Організація охорони праці на підприємстві (в установі, організації).