Тема 12. Матеріальна відповідальність

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

 

сторін трудового договору

Загальна характеристика матеріальної відповідальності у трудовому праві України. Поняття матеріальної відповідальності, відмінність матеріальної відповідальності від майнової відповідальності у цивільному праві України.

Загальні підстави та умови матеріальної відповідальності. Види матеріальної відповідальності.

Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником. Відшкодування працівнику моральної шкоди, завданої роботодавцем. Матеріальна відповідальність працівника перед роботодавцем. Повна матеріальна відповідальність. Випадки повної матеріальної відповідальності. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність. Обмежена матеріальна відповідальність. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників. Кратна матеріальна відповідальність. Індивідуальна матеріальна відповідальність. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Визначення розміру збитків. Обставини, які треба враховувати, визначаючи розмір відшкодування. Порядок компенсування матеріальних збитків.