Тема 11. Дисципліна праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Поняття дисципліни праці та трудової дисципліни та їх співвідношення. Методи забезпечення трудової дисципліни. Поняття внутрішнього трудового розпорядку та його складові. Порядок затвердження внутрішнього трудового розпорядку.

Поняття та види заохочення за працю. Підстави та порядок застосування заохочення. Дисциплінарна відповідальність працівників. Поняття та складові дисциплінарного проступку. Поняття та види дисциплінарних стягнень. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Оскарження та зняття дисциплінарних стягнень.

Особливості застосування заохочень та дисциплінарних стягнень щодо окремих категорій працівників.