Тема 10. Гарантії та компенсації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Поняття та види гарантій і компенсацій у трудовому праві України. Загальні гарантії та компенсації. Гарантії забезпечення права громадян на працю. Гарантії у разі укладення, зміни та припинення трудового договору. Гарантії у разі направлення працівників у службові відрядження та в разі переїзду на роботу в іншу місцевість. Гарантії та компенсації працівників у разі виконання ними державних або громадських обов’язків. Гарантії та компенсації працівникам, які поєднують роботу з навчанням. Інші гарантії та компенсації для окремих категорій працівників.

Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки. Відрахування із заробітної плати за час відпустки. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Компенсація втрати частини заробітної плати.