Тема 8. Час відпочинку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Поняття та види часу відпочинку. Перерви впродовж робочого дня. Щоденний відпочинок. Щотижневий відпочинок. Святкові та неробочі дні. Поняття відпустки та види відпусток. Тривалість і порядок надання щорічних основних відпусток. Тривалість та порядок надання щорічних додаткових відпусток, їх види. Тривалість, умови та порядок надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням. Тривалість, умови та порядок надання творчих відпусток. Тривалість, умови та порядок надання соціальних відпусток. Тривалість, види та умови надання відпустки без збереження заробітної плати.

Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання із щорічної відпустки. Перенесення, продовження щорічної відпустки.