Тема 6. Трудовий договір

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Загальна характеристика трудового договору. Поняття та зміст трудового договору. Види й форми трудового договору. Контракт у трудовому праві України. Мета, порядок та умови укладення контракту; зміст, категорії працівників, із якими укладається контракт.

Загальний порядок прийняття на роботу. Порядок проведення конкурсного відбору. Трудова книжка. Поняття, терміни та резуль­тати випробування під час прийняття на роботу. Поняття та види переведення. Зміна істотних умов трудового договору. Поняття переміщення в трудовому праві України. Усунення від роботи.

Загальні підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за попередньою згодою з профспілковим органом. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди з профспілковим органом. Розір­вання трудового договору за обставинами, що не залежать від сторін трудового договору. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу.

Порядок оформлення звільнення працівника з роботи.