Розділ 8 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Поняття, сторони та зміст трудового договору.

Порядок укладення та форма трудового договору.

Види трудових договорів.

Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

Підстави та порядок припинення трудового договору.