Розділ 7 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Законодавство про зайнятість та основні принципи державної

політики у сфері зайнятості населення.

Поняття "зайнятість", "безробітні" та "підходяща робота".

Правове регулювання вивільнення та працевлаштування.