Розділ 2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в механізмі реалізації Верховною Радою України парламентського контролю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Призначення на посаду, звільнення з посади та припинення по­

вноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Порядок звернення до Уповноваженого Верховної Ради Украї­

ни з прав людини.

Повноваження українського омбудсмана.

Організація роботи українського омбудсмана та гарантії його

діяльності.