7. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Предмет і функції ораторського мистецтва.

Місце ораторського мистецтва в професійній діяльності та спілкуванні.

Закони ораторського мистецтва.

Концептуальний закон ораторського мистецтва.

Суть і характеристика закону аудиторії.

Стратегія оратора, її структура.

Тактика оратора, її структура.

Мовний закон ораторського мистецтва.

Закон ефективної комунікації ораторського мистецтва.

 Системно-аналітичний закон ораторського мистецтва.

 Вимоги до оратора.

 Етапи діяльності оратора.

 Характеристика докомунікативної фази в діяльності оратора.

 Історія ораторського мистецтва (головні етапи).

 Ораторське мистецтво України.

 Закономірності розвитку ораторського мистецтва. 

 Роди і види ораторського мистецтва, загальне і особливе.

 Види ділового красномовства, їх характеристика.

 Види судового красномовства, їх характеристика.

 Види академічного красномовства, їх характеристика.

 Види соціально-політичного красномовства, їх харак-

       теристика.

 Види побутового красномовства, їх характеристика.

 Психологічні основи ораторського мистецтва.

 Соціально-демографічна характеристика аудиторії.

 Соціально-психологічна характеристика аудиторії.

 Формально-ситуативна характеристика аудиторії.

 Типи аудиторії за ставленням до оратора або промови.

 Фази стану уваги  аудиторії під час промови оратора.

 Рівні розуміння й мислення в характеристиці  аудиторії.

 Мотиви, інтереси, настанови як ознаки аудиторії та елементи її портрета.

 Характеристика судової аудиторії.

 Психологічна культура: поняття і зміст.

 Психологічні перешкоди сприйняття в аудиторії, шляхи  їх подолання.

 Психологічні помилки спілкування оратора й аудиторії,   шляхи їх подолання.

 Психологічні проблеми взаємодії оратора і аудиторії.

 Засоби створення контакту між оратором і аудиторією.

 Логічні основи ораторського мистецтва.

 Логічні принципи побудови публічного виступу.

 Структура доказу.

 Засоби доказу. Характеристика індукції та дедукції.

 Правила і помилки висунення тези.

 Правила і помилка аргументації.

 Правила і помилки демонстрації.

 Закони логіки як основа переконливого впливу промови.

 Дидактичні основи ораторського мистецтва.

 Композиція виступу. Характеристика її частин, зачину та кінцівки.

 Композиційні  прийоми  побудови  промови.

 Композиційні особливості короткої та довгої промови.

 Форми репетиції виступу.

 Загальні принципи побудови публічної промови.

 Мовні основи ораторського мистецтва.

 Культура мови: поняття і структура.

 Мовна норма та її критерії.

 Стиль мовлення: поняття, види стилю.

 Стилістичні особливості створення тексту промови.

 Мовний стиль судової промови.

 Наочність мовлення: поняття і зміст.

 Шляхи вдосконалення наочності мови.

 Засоби мовної виразності й наочності.

 Типи тропів промови.

 Види фігур промови.

 Техніко-інтонаційні основи ораторського мистецтва.

 Техніка мовлення: поняття та зміст.

 Проблеми техніки мовлення.

 Категорії техніки мовлення.

 Інтонація: поняття, зміст, призначення.

 Проблеми інтонування.

 Інтонаційно-виразні засоби мови.

 Мовні ноти: призначення, зміст.

 Суть і функції полеміки.

 Принципи полеміки.

 Прийоми полеміки.

 Питання і відповіді в полеміці.

 Полемічні хитрощі (викрути), шляхи їх нейтралізації.

 Особливості промови прокурора, вимоги до неї.

 Особливості промови адвоката, вимоги до неї.