2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

п/п

 

 

Тема

Всього

годин

У тому числі

Лекції

Семінарські заняття

Самостійнаробота

1.

Ораторське мистецтво як

навчальна дисципліна

6

4

2

2.

Взаємодія оратора й аудиторії

6

2

2

2

3.

Стратегія і тактика оратора

6

2

2

2

4.

Підготовка виступу

8

2

6

5.

Доказ у публічному виступі

6

2

2

2

6.

Культура мови юриста

6

2

2

2

7.

Техніка мовлення юриста

6

2

2

2

8.

Принципи і засоби ведення полеміки

6

2

2

2

9.

Судове красномовство

6

2

2

2

 

Разом

56

20

14

22

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національної юридичної

Академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 10 від 18.05.2007 р.)