Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

Навчально-методичний посібник для семінарських занять та самостійної роботи з  навчальної дисципліни Ораторське мистецтво

для студентів IIІ курсу денних факультетів

 

 

 

 

 

Харків

2007