З М І С Т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1.Вступ…………………………………………………….....3

2.Загальний розрахунок годин………………………….......4

3.Програма навчальної дисципліни “Ораторське мистецтво”.....5

4.Плани семінарських занять………………………….........8

5.Самостійна робота…………………………………….......12

6.Словник основних термінів………………………............13

7.Програмні питання з навчальної дисципліни

   “Ораторське мистецтво”…….............................................25

8.Критерії оцінки успішності студентів……………….......28

9.Список рекомендованої літератури  ………………….....29