9. С П И С О К РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Осипова Н.П., Воднік В.Д., Васильєв Г.Ю. и др. Ораторське мистецтво. – Х.: Одіссей, 2005. – 144 c.

Молдован В.В. Риторика: загальна та судова. –  К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 c.

Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика. – Л.: Світ, 2001. – 240 c.

Абрамович С.Д. та ін. Риторика загальна та судова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 c.

Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника. – Л.: Світ, 2003. – 312 c.

Судові промови адвокатів України. Кн. 1. – К: Ред. журн. "Адвокат", 2000. - 216 c.

Дадерко Л. Культура і стиль обвинувальної промови прокурора // Право України. – 2000. – № 11. – С.134 – 138.

Дадерко Л. Зміст і структура обвинувальної промови прокурора // Там же. – 2002. – № 12. – С.112 – 117

Коні А. Як привернути й утримати увагу аудиторії // Закон і бізнес. – 2004. – 4-10 вересня (№ 36). – С. 17.

Марфін М.І. Проблеми лектора-початківця вищого навчального закладу // Безпека життєдіяльності. – 2006. –

№ 10. – С. 33 – 36.

Москаль Р. Професійна лексика та юридична техніка як засоби професійного успіху юриста // Юрид. вісн. України. – 2002. – 21-27 грудня (№ 51). – С. 9.

Овчиннікова А.П. Тенденції розвитку сучасної риторики // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 18. – О.: Юрид. літ., 2003. – С.69 – 74.

Овчиннікова А.П. Формування традицій мовного дискурсу в Україні // Там же. – Вип. 21. – О.: Юрид. літ., 2003. – С.58 – 63.

Писаренко Л.М. Мова як чинник формування ментальності юристів //Там же. – Вип. 21. – О.: Юрид. літ., 2003. – С.63 – 67.

Радзвілл А. Мистецтво риторики або допомога юристу побудувати будь-який виступ // Юрид. журнал. – 2005. – № 8. – С. 132 – 135.

Романова М.В. До питань риторики // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 18. – О.: Юрид. літ., 2003. – С. 935 – 937.

Сердюк Л. Розвиток зв’язного мовлення // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2005. – № 3/ 4 ( № 3). – С. 81 – 83.

Ясинюк М.М. Про деякі положення, які необхідно знати при підготовці до виступів в судових дебатах // Право і безпека. – 2006. – № 5 / 1 (№ 1). – С. 108 – 110.