ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 

ПЕРЕДМОВА            5

Питання 1.   Суб'єкти права власності на землю. їх права

та обов'язки. Захист права власності на землю...     7

Питання 2.    Право і види власності на землю.

Спільна часткова і спільна сумісна власність

на землю. Порядок і умови отримання землі

у приватну власність             12

Питання 3.   Позбавлення права власності на землю і права

користування землею. Порядок розгляду спорів .   .    19

Питання 4.    Органи, які розглядають земельні спори.

Строки і порядок їх вирішення            24

Питання 5.    Плата за землю. Земельний податок.

Застава земельних ділянок і земельні торги    29

Питання 6.    Приватизація землі         40

Питання 7.   Підстави припинення прав на землю та вилучення

земельних ділянок              ,                   51

Питання 8.   Відшкодування збитків у зв'язку з викупом

і примусовим відчуженням земельних ділянок:

порядок, розміри, умови, спори з приводу

відшкодування збитків          55

Питання 9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм. Види цієї відповідальності, органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у галузі ветеринарної медицини . .    58

Питання 10. Правове регулювання використання ядерної енергії

і відповідальність за порушення у цій галузі ....   64

Питання 11. Правове регулювання захисту людини від впливу

іонізуючого випромінювання, відшкодування

завданої шкоди       75

 

Зміст

Питання 12. Правове регулювання використання лісових

ресурсів і користування земельними ділянками

лісового фонду      81

Питання 13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту,

використання і відтворення лісів       89

Питання 14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб

за шкоду, заподіяну лісовому господарству,

її компенсація та відшкодування       90

Питання 15. Водокористування: суб'єкти, види і порядок.

Умови скидання зворотних вод у водні об'єкти . .    95

Питання 16. Вирішення спорів з питань використання

і охорони вод та відтворення водних ресурсів . . . 106

Питання 17. Відповідальність за порушення

водного законодавства      107

Питання 18. Правовий статус територій, що постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пільги та гарантії для громадян, які проживають

на цій території   113

Питання 19. Правовий статус громадян, які постраждали

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС     121

Питання 20. Правове регулювання використання надр в Україні. Надання надр у користування, права та обов'язки користувачів надр. Плата за користування надрами . . 128

Питання 21. Вирішення спорів із питань користування надрами.

Відповідальність за порушення законодавства про

надра     135

Питання 22. Правове регулювання використання водойм

в Україні. Спори з цих питань          137