Питання 16. Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 

Відповідно до ст. 109 ВК спори з питань використання і охо­рони вод та відтворення водних ресурсів розглядають держав­ні органи охорони навколишнього природного середовища, во­дного господарства, геології, місцеві ради, суд або третейсь­кий суд у порядку, встановленому законодавством.

Позивачі — спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства і їх органи на місцях — звіль­няються від сплати державного мита у справах про стягнення коштів на відшкодування збитків, завданих порушеннями вод­ного законодавства.

Спори з питань використання та охорони вод, які виника­ють з іншими державами, а також між іноземними юридични­ми особами і громадянами та власником вод, розглядаються відповідно до законодавства України.

У ВК процесуального порядку судового розгляду спорів з питань водокористування і охорони вод та відтворення водних ресурсів не передбачено, його регламентує ЦПК.

 

Законодавство про довкілля

 

107