§ 4. Організація роботи органів і посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Голова Верховної Ради АРК займає ключову позицію в організації

роботи цього органу. Він здійснює представницьку функцію: а) коли

представляє Верховну Раду АРК у відносинах з органами публічної вла

ди, міжнародними організаціями, об’єднаннями громадян; б) коли

про приватизацію Верховна Рада АРК утворює із числа депутатів Конт

рольну комісію з питань приватизації на строк своїх повноважень у

складі восьми осіб. Порядок створення і організація роботи цієї комісії

визначається відповідним положенням, яке затверджене Постановою

Верховної Ради АРК від 20 листопада 2002 року № 335302.

Постійно діючим республіканським органом контролю є Рахунко(

ва палата Верховної Ради АРК — структура, загальна чисельність якої

та кошторис витрат на утримання затверджуються Верховною Радою

АРК за поданням голови Рахункової палати. Вона складається з Колегії

Рахункової палати, в яку входять голова Рахункової палати, перший за

ступник і заступник, секретар Рахункової палати, головні контролери.