§ 2. Система, порядок утворення й будова місцевих державних адміністрацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Систему місцевих органів державної виконавчої влади становлять

обласні, районні, Київська і Севастопольська міські, а також районні

міст Києва і Севастополя державні адміністрації. відних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади ви

щого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Першого заступника і заступників голів, керівників структурних підроз

ділів районної державної адміністрації в АРК призначає голова від

повідної районної держадміністрації за погодженням з відповідними

посадовими особами Ради міністрів АРК.

Перший заступник і заступники голови Київської міської держав

ної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої

влади, призначаються на посаду та звільняються з посади Київським

міським головою за погодженням відповідно з Президентом та Кабіне

том Міністрів України.