ГЛАВА 4 Кваліфікація злочину з урахуванням стадії його вчинення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 

Кримінальне законодавство передбачає відпо­відальність не лише за закінчене посягання, а і за готування до злочину та замах на нього. Тому кваліфікація злочину передбачає встановлення стадії його вчинення. Не зважаючи на те, що у КК України є спеціальні положення, які стосу­ються відповідальності за готування до злочину та замах на нього (статті 13—16), що відповідні проблеми давно розробляються у теорії кримі­нального права, врахування стадії вчинення зло­чину в ході його кваліфікації становить певні складнощі у правозастосовній практиці.

Найбільше утруднень виникає у зв'язку з ви­значенням моменту закінчення окремих видів зло­чинів, кваліфікацією посягань, у яких є ознаки од­ночасно і попередньої злочинної діяльності, і закін­чених злочинів, кваліфікацією готування до злочину і замаху на нього при альтернативному та неконкретизованому умислі тощо. Ці труднощі значною мірою викликані тим, що у чинному зако­нодавстві питання кваліфікації закінченого злочи-

 

Кваліфікація злочину з урахуванням стадії його вчинення      135

ну та попередньої злочинної діяльності не регламентовані, а у теорії кримінального права багато питань залишаються поза увагою дослідників або ж вирішуються суперечливо.

Вказані обставини і обумовлюють актуальність висвіт­лення проблем кваліфікації злочинів з урахуванням стадії їх вчинення.