Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 

Цивільний процес. Навчальний посібник

 

А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов,

Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська

 

Рекомендовано до друку вченою радою Хмельницького університету управління та права (протокол № 2 від 22 жовтня 2004 року)

 

Авторський колектив:

 

Андрушко А.В. – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук – гл. 1 (§ 2-5), 2, 17, 23.

 

Білоусов Ю.В. – завідувач Подільської лабораторії Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент – гл. 1 (§ 1), 3, 4 (§ 3-4), 5-7, 12, 14-15, 18-20, 21 (§ 1-2 – у співавторстві із О.І. Угриновською, § 3-4, 6, 9-13), 25.

 

Стефанчук Р.О. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права, старший науковий співробітник Подільської лабораторії Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України, кандидат юридичних наук, доцент – гл. 10.

 

Угриновська О.І. – доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка – гл. 21 (§ 1-2 – у співавторстві із Ю.В. Білоусовим, § 5, 7, 8).

 

Бондаренко Н.Л. – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права, молодший науковий співробітник Подільської лабораторії Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України – гл. 4 (§ 1-2), 8-9, 16, 24, 26.

 

Трач О.М. – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права – гл. 22.

 

Царенко С.І. – викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – гл. 11, 13.

 

Рецензенти:

 

Дзера О.В., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України;

Підопригора О.О., доктор юридичних наук, професор.

 

Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. – 172 с.

 

У навчальному посібнику, побудованому за системою та положеннями Цивільного процесуального кодексу України 2004 року, розкриті загальні положення правового регулювання порядку розгляду та вирішення цивільних справ, а також окремі теоретичні проблеми науки цивільного процесуального права. Розкриваються інститути цивільного процесуального права, які складають його систему, у тому числі цивільні процесуальні правовідносини, докази та доказування, розвиток цивільного процесу за стадіями та провадженнями, процесуальні питання виконання судових рішень, а також загальні положення міжнародного цивільного процесу.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, юристів-практиків. Може бути цікавим для усіх, хто цікавиться процесуальним порядком захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб.