§ 4.         Об’єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 

 

На відміну від визначення та розуміння суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин, питання щодо об’єкта та змісту цивільних правовідносин є одним із найдискусійніших у науці цивільного процесуального права.

Проблемність визначення об’єкта цивільних процесуальних правовідносин зумовлені його неуречевленістю. Так, об’єктом правовідношення між судом та свідком у судовому засідання виступатиме отримання фактичних даних, які мають значення для вирішення справи.

Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин – це те, з приводу чого виникають цивільні процесуальні правовідносини, те, на що спрямовані процесуальні права та обов’язки.

Зміст цивільних процесуальних правовідносин складають цивільні процесуальні права та обов’язки учасників правовідносин, які реалізуються у формі процесуальних дій.