Тема 1. Предмет і система цивільного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 

процесуального права

Поняття цивільного процесуального права, його метод і предмет. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права. Процесуальні способи захисту цивільних прав та інтересів: судовий і несудовий порядки. Поняття цивільного судочинства, його завдання. Види цивільного судочинства: позовне провадження, провадження, що виникає із адміністративно-правових відносин; окреме провадження. Стадії цивільного процесу. Джерела цивільного процесуального права, їх класифікація.