ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

(д — денне навчання,

Тема

Всього годин

1. Предмет і система цивільного процесуального права

6

 

2. Принципи цивільного процесуального права

6

 

3. Цивільні процесуальні правовідносини

6

 

4. Сторони в цивільному процесі

4

 

5. Треті особи в цивільному процесі

4

 

6. Участь прокурора у цивільному процесі

4

 

7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб

4

 

8. Представництво в цивільному процесі

4

 

9. Процесуальні строки

4

 

10. Підвідомчість цивільних справ

4

 

11. Підсудність цивільних справ

4

 

12. Судові витрати

4

 

13. Санкції цивільного процесуального права

2

 

 

 

14. Доказування і докази в цивільному процесі

10

 

15. Порушення у суді цивільної справи

10

 

16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду

4

 

17. Судовий розгляд цивільної справи

7

 

18. Постанови суду першої інстанції

7

 

19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин

6

 

20. Окреме провадження

6

 

21. Провадження в апеляційній інстанції

6

 

22. Провадження в касаційному порядку

4

 

23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами

4

 

24. Виконавче провадження

5

 

25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори

5

 

Разом

130