Тема 9. Процесуальні строки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Поняття, значення і види процесуальних строків. Строки, визначені законом. Строки, встановлені судом. Абсолютно визначені та відносно визначені процесуальні строки. Порядок обчислення строків у цивільному процесуальному праві: початок та закінчення. Призупинення, продовження, поновлення і переривання процесуальних строків.