Тема 8. Представництво в цивільному процесі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Поняття та значення процесуального представництва. Відмінність процесуального представництва від цивільного. Види процесуального представництва. Законне представництво: особи, які можуть бути законними представниками. Договірне представництво: особи, які можуть бути представниками в суді; особи, які не можуть бути представниками в суді. Документи, що підтверджують повноваження представника, порядок їх оформлення. Права й обов’язки судового представника: загальні та спеціальні. Повноваження процесуального представника в судах різних інстанцій.