§11. Забезпечення доказів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Цивільнє процесуальне законодавство передбачає, що особи, які мають підстави побоюватись, що подача потрібних для них доказів стане згодом неможливою або утрудненою, мають право просити суд під час розгляду справи або суддю як до, так і після подачі заяви забезпечити ці докази (ст. 35 ЦПК).

Забезпечення доказів — це заходи, спрямовані на збережен­ня відомостей про обставини справи, коли є підстави припуска­ти, що використання цих відомостей в подальшому може стати утрудненим або неможливим (від'їзд свідка в тривале закордон­не відрядження, втрата якостей речі тощо).

Забезпечення доказів віднесено виключно до компетенції судів. Згідно із ст. 36 ЦПК суддя забезпечує докази шляхом до­питу свідків, призначення експертизи, витребування та огляду письмових і речових доказів. Про забезпечення доказів суд або суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок і спосіб її ви­конання. Протоколи і всі зібрані в порядку забезпечення доказів матеріали надсилаються до суду, який розглядає справу.

Заява про забезпечення доказів повинна містити суть і фор­му потрібних доказів, зазначення обставин, які підтверджуються цими доказами, підставу, на якій просять забезпечити докази, справу, для якої потрібні забезпечувані докази.

Заява про забезпечення доказів розглядається протягом де­сяти днів відповідно судом або суддею того суду, в районі діяль­ності якого належить провести ці процесуальні дії, з повідомлен­ням заінтересованих осіб. Однак неявка їх не перешкоджає роз­глядові заяви.

У виняткових випадках, а також у випадках, коли не можна встановити, до кого позивач може згодом пред'явити позов, заява про забезпечення доказів розглядається тільки за участю заявника.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не допускаєть­ся. Ухвалу про відмову забезпечити докази мбжна оскаржити.