§ 3. Продовження та поновлення процесуальних строків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Правила про продовження та поновлення процесуаль­них строків викладені в ст. 89 ЦПК. Застосування вказаних пра­вил залежить від виду процесуального строку. Якщо пропуще­но строк, призначений судом, то на прохання сторони або іншої особи, яка бере участь у справі, суд може продовжити пропуще-иишетрок. Продовження строку являє собою надання нового строку на вчинення тієї процесуальної дії,, яка не була з поваж­них причин вчинена в первісне наданий строк. В тому ж<випад-ку, коли процесуальна дія не вчинена у межах строку, встанов" леного законом, суд може поновити його, якщо строк пропуще­но з причин, визнаних судом поважними.

А. П. працював механіком в автогосподарстві Сімферополь­ського міськздороввідділу. Наказом його було звільнено за сис­тематичне невиконання без поважних причин покладених на нього обов'язків. Вважаючи звільнення неправильним, А. П. звернувся з позовом до автогосподарства про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за вимушений прогул.

Рішенням Київського районного суду Сімферополя позов було задоволене. Судова колегія Кримського обласного" суду скасувала рішення і прийняла справу до свого провадження по першій інстанції.

Ухвалою колегії провадження в справі було* закрито. А. П. не оскаржив ухвалу обласного суду про закриття провадження в справі, а згодом звернувся до Кримського обласного суду з зая­вою про поновлення пропущеного строку на касаційне оскаржен­ня ухвали. Ухвалою Кримського обласного суду йому відмовле­но у поновленні пропущеного касаційного строку. - *

Із заяви позивача про поновлення касаційного строку не вид­но поважних причин, які б йому перешкоджали своєчасно пода­ти скаргу. Щодо його помилки в обчисленні касаційного стро­ку, то ця причина не може вважатися поважною для поновлення строку касаційного оскарження1.

Питання про поновлення пропущеного строку вирішується за заявою особи, яка бере участь у справі, тим судом, в якому слід було вчинити процесуальну дію. Разом із заявою про поновлен­ня строку належить провести ту дію або подати той документ, відносно якого порушено прохання. В судове засідання повинні викликатися сторони та інші особи, які беруть участь у справі, проте їх неявка не перешкоджає вирішенню поставленого питан­ня про поновлення пропущеного строку. За поданоюзаявою суд постановляє ухвалу про поновлення пропущеного строку або про відмову його поновити.                                           »

Поновлення пропущеного строку зводиться до того, дцо суд дозволяє (при наявності поважних причин пропуску строку) особі вчинити ту дію, на вчинення якої нею пропущено встановлений законом строк. Ухвала суду про поновлення пропущеного про­цесуального строку оскарженню та опротестуванню не підлягає. Згідно із ст. 89 ЦПК може бути оскаржена у касаційному поряд­ку лише ухвала суду про відмову поновити пропущений «трок.